Riskmanagement

Eenvoudiger dan het lijkt, makkelijker dan je denkt.

Stel jezelf de volgende vragen:

 1. Begrijp je wat er fout zou kunnen gaan?
 2. Weet je welke maatregelen er binnen je onderneming al genomen zijn om te voorkomen dat dingen gebeuren?
 3. Ben je er zeker van dat deze maatregelen ook echt werken als het nodig is?
dices over newspaper, profit, loss risk

Mijn aanpak

 • leidt tot lagere faalkosten
 • bespaart tijd en geld
 • draagt bij aan behalen deadline en doelstellingen
 • zorgt voor betere onderbouwing managementbeslissingen
 • toepasbaar bij alle riskmanagement methodieken

Wat kan ik met die aanpak

 • focus op je doel.
 • onderscheidt tussen kansen en bedreigingen
 • communiceren met stakeholders

Ik vertel je er graag meer over, maak nu een afspraak

achieve, goals, succeed

Benieuwd hoe mijn aanpak jou helpt bij het bereiken van je doelen?

In deze whitepaper leg ik je uit wat de basis van riskmanagement is en hoe ik deze methode in de loop der jaren heb door ontwikkeld zodat ik je nu kan garanderen dat als je met mijn methode aan de slag gaat je het gewenste resultaat gaat halen.

sneak preview van mijn riskmanagement aanpak

demo riskmanagement
Duidelijk dashboard met info over je risico's en de geselecteerde maatregelen

FAQ

Een risico is een onzekere gebeurtenis die het behalen van een doelstelling kan beïnvloeden.

Een restrisico is het risico dat overblijft na het nemen van preventieve of correctieve risicobeheersmaatregelen.

Risicoperceptie is de eigen manier waarop iemand een risico ziet. Mensen met verschillende achtergronden, opleidingen, taken, rollen en verantwoordelijkheden schatten op basis van dezelfde feitelijke informatie de kans en de gevolgen van het optreden van een risico verschillend in

Riskappetite is de mate van bereidheid van mensen om risico’s te nemen. Deze riskappetite loopt van risicoparanoïde via risicoaversief en risicoktolerant naar risicozoekend.

Total Cost of Risk is een inschatting van het totaal van de kosten die periodiek gemaakt zijn voor de uitvoering van de risicoprocesstappen, de genomen beheersmaatregelen en de desondanks opgetreden risico’s.

Risicomanagement is het doelgericht, expliciet, gestructureerd, communicerend en continue omgaan met risico’s.

Samenwerkingspartners

Voor het uitvoeren van mijn riskassessements of het implementeren van een riskmanagement programma gebruik ik al jarenlang de software van RiskID 

De ambitie van RISKID is om de beste Enterprise Collaborative Risk Management software te ontwikkelen.

Uit wetenschappelijk (gepubliceerd) onderzoek is komen vast te staan dat de door ons ontwikkelde software op eenvoudige en gebruikersvriendelijke manier toe te passen is. Onze uitdaging is om organisaties en projecten optimaal te ondersteunen met behulp van RISKID.

RISKID
Calvin Lee

Managing Director