Nu direct weten wat jouw privacy score is?

Vul dan hier de privacy nulmeting in en bekijk hoe je ervoor staat!

13 Hoofddoelen uit de AVG

De privacy nulmeting is gebaseerd op de 13 hoofddoelen die in de AVG te vinden zijn. Allemaal vertaald naar begrijpelijke termen zodat je niet alleen weet waar je staat, maar ook wat het betekent.

30 vragen

De vragen zijn per hoofddoel opgesteld en bestaan uit open vragen, meerkeuze- en multiple select vragen. Hierdoor kun je snel en gestructureerd door de vragen heenlopen en hou je overzicht.

Upload je eigen documenten

Ik neem de documenten die je upload mee in de berekening van je privacy score. Je weet dus ook gelijk of je huidige privacyverklaring toereikend is of dat je deze nog op een aantal punten mag aanpassen.

Wat kan ik met de uitkomst van die privacy nulmeting?

Ik kan mij voorstellen dat je die vraag stelt. Daar heb ik al met veel ondernemers over gesproken. Privacy is iets wat vaak onder het kopje “moeten” valt. Doe je er niets mee, of doe je het verkeerd dan krijg je een boete.

Het vervelende is alleen dat nergens in de AVG duidelijk wordt uitgelegd wat je dan wel mag doen en wat niet.  Dat is de reden dat ik deze scan heb ontwikkeld.  Met deze privacy nulmeting weet je direct op welke punten er actie nodig is.

Wil je daarna direct met deze punten aan de slag, dan maak ik graag een plan van aanpak zodat je snel  aan de slag kunt om de zaak op orde te krijgen. Kom je hier zelf niet uit of heb je hier geen tijd voor dan regel ik dat uiteraard ook graag voor je.

Hello risk Privacy nulmeting
1
Datalekken in 2020 gemeld
1 %
stijging meldingen hacking & malware
1 %
Datalekken bij MKB ondernemers
Persoonsgegevens

Waarom privacy nu op je agenda moet staan!

De AVG in zijn huidige vorm bestaat vanaf 25 mei 2018. Het hoofddoel van de AVG is het garanderen dat partijen die persoonsgegevens verwerken dit op een manier doen die rekening houdt met de privacy van personen. 

Iedere ondernemer verwerkt persoonsgegevens, Dus de AVG is sowieso op je business van toepassing.

Na ruim 3 jaar wordt het wel tijd dat ondernemers zich bewust zijn van wat er van hen verwacht wordt. Je moet ook kunnen aantonen dat je aan de eisen uit de AVG voldoet. Met ruim 24.000 datalek meldingen per jaar ben je een keer aan de beurt. Moet je dan nog uitzoeken hoe het zit, dan heb je echt een probleem. En een boete die tot 4% van je omzet kan oplopen.

logo los

Heldere taal

Privacy is al ingewikkeld genoeg, reden om dit in simpele heldere taal uit te leggen zodat je geen juridische kennis nodig hebt om te weten hoe het echt zit. Wel zo makkelijk als je het ook aan je personeel wilt uitleggen.

logo los

Privacy community

Als klant heb je toegang tot The Privacy Hub, Een community met up to date informatie over ontwikkelingen op het privacy vlak en toegang tot diverse trainingen en achtergrond artikelen over actuele privacy issues.

logo los

One stop shop

Hello risk helpt je niet alleen bij het in kaart brengen van waar je nog actiepunten open hebt staan. Wij zijn ook de partij die je uitlegt of ondersteunt bij het direct in de praktijk oppakken van die actiepunten

De AVG biedt je de ruimte om te ondernemen. Het is niet verboden om persoonsgegevens te verwerken, verre van dat. Het is juist nodig om je onderneming te kunnen runnen. De AVG stelt wel regels waaraan je moet voldoen en biedt je daarvoor een flink aantal opties. Als je je daarin samen met mij verdiept ga je ervaren dat er binnen de regels van de AVG zoveel mogelijk is. De basis van de AVG is eigenlijk een heel simpel gegegeven; als je bepaalde gegevens van mensen wilt verwerken, vertel dan duidelijk welk doel je hebt. Zoek de passende rechtsgrond erbij en je bent al een flink eind op weg. 

privacy nulmeting

Of liever eerst een vrijblijvend gesprek?

Hoe ziet jouw eigen privacy plan van aanpak eruit?

Heb jij ook even snel wat zaken van internet geplukt en weet je niet zeker of je goed bezig bent? Ben je gestart en loop je vast met die privacy verklaring of datalek procedure? Ik help je graag verder. Maak nu een afspraak en binnen no time ben jij weer helemaal privacy proof aan het ondernemen. Easy!

FAQ

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken. Genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Een verwerking van persoonsgegevens is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken doo rmiddel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, alligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Een verwerkingsverantwoordelijke is een een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Toestemming van de betrokkene betekent iedere vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

Chat openen
1
Hulp nodig, of heb je een vraag?
Hallo,
Welkom bij hello risk, waarmee kan ik je helpen?