Privacy made easy

Geen juridische gedoe, maar gewoon in begrijpelijke taal zodat je weet wat er wel en niet is toegestaan.

privacy nulmeting

Privacy nulmeting

  • Waar sta je nu met implementatie van de AVG?
  • Wat moet je nog doen om aan alle eisen uit de AVG te voldoen? 
  • Ervaar hoe mijn bewezen Riskmanagement aanpak je helpt bij het implementeren van de AVG?

Mag dat nog wel...

Er heerst bij ondernemers veel onduidelijkheid over de AVG. 

Wil jij weten hoe je persoonsgegevens in je bedrijf kunt verwerken volgens de regels?

Ik vertel het je graag in een vrijblijvend gesprek

home office, laptop, notebook

Hoe ziet jouw eigen privacy plan van aanpak eruit?

Heb jij ook even snel wat zaken van internet geplukt en weet je niet zeker of je goed bezig bent? Ben je gestart en loop je vast met die privacy verklaring of datalek procedure? Ik help je graag verder. Maak nu een afspraak en binnen no time ben jij weer helemaal privacy proof aan het ondernemen. Easy!

sneak preview gratis privacy nulmeting

privacy nulmeting infographic
Direct inzicht in hoe je scoort op de 13 hoofddoelen die in de AVG zijn opgenomen

FAQ

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken. Genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Een verwerking van persoonsgegevens is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken doo rmiddel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, alligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Een verwerkingsverantwoordelijke is een een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Toestemming van de betrokkene betekent iedere vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

Chat openen
1
Hulp nodig, of heb je een vraag?
Hallo,
Welkom bij hello risk, waarmee kan ik je helpen?