Bewaartermijnen

Waarom Hello Risk

Als je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt heb je hier uiteraard een doel bij voor ogen. Maar als dat doel bereikt is, wat doe je dan met de verzamelde gegevens. Eén van de uitgangspunten van de AVG is dat je persoonsgegevens niet langer bewaart dan nodig voor het doel waarvoor je ze verwerkt. Lastiger is het dat de AVG zelf geen uitsluitsel geeft over hoelang je iets mag bewaren. Hiervoor moet je andere wetten of normen napluizen, of snel verder lezen, wellicht heb je iets aan het overzicht op deze pagina.

data, big data, internet-3808483.jpg