bedrijfscontinuïteit

Geen dikke rapporten maar duidelijk, direct toepasbaar en in de taal van de werkvloer.

Inzicht in kritische processen

De basis is een riskassessment. Hiermee brengen we de kritische bedrijfsprocessen in kaart en analyseren wij welke bedreigingen hier het meeste invloed op hebben. Jij wilt toch ook zeker weten dat je bedrijf na een calamiteit nog steeds bestaat? 

Start nu met optimaliseren

Als er de afgelopen maanden iets duidelijk is geworden, dan is het wel dat een calamiteit iedereen kan treffen. Wil jij ook beter voorbereid zijn op een volgende calamiteit?

Download dan nu mijn handige checklist. Hiermee weet je direct of je goed bent voorbereid op een volgende calamiteit. 

Frequently Asked Questions

Een bedrijfscontinuïteitsplan is een roadmap om in geval van een calamiteit zo snel mogelijk weer terug te keren naar de situatie business as usual.

Een bedrijfsproces is een verzameling samenhangende activiteiten die gericht zijn op een klant en afgestemd zijn op organisatiedoelen.

Primaire bedrijfsprocessen zijn alle processen die nodig zijn voor de productie van het product of het realiseren van de dienst. Deze activiteiten dragen direct bij aan het resultaat voor de klant.

Een secundair bedrijfsproces is een proces dat ondersteunend is aan het productie- of dienstverleningsproces. Het kan dan o.a. gaan om de financiële processen, ict, sales of bijvoorbeeld logistiek.

ISO 22301 is een internationale standaard die is ontwikkeld om organisaties te helpen potentiële bedreigingen voor kritieke bedrijfsfuncties te identificeren en een plan/systeem voor bedrijfscontinuïteitsmanagement op te stellen, te testen, te monitoren en te verbeteren. De standaard helpt bedrijven bij het implementeren van effectieve back-upsystemen, procedures en maatregelen ter bescherming tegen buitengewone incidenten, waardoor de impact van verstoringen wordt geminimaliseerd.